EndoskopikMarker


ViaDuct Biliary & Pancreatic StentBiliyer ve pankreatik stent tasarımında en yeni devrimsel yaklaşım.

ViaDuct’ın, bilinen geleneksel biliyer ve pankreatik stentlerden nasıl bir farklılığı var?


Geleneksel biliyer ve pankreatik stentlerde, merkezlerinde sıvıyı boşaltmaya yarayan ancak tıkanmalara duyarlı bir lümen bulunur.

ViaDuct Stent’in çevresel kanatlı tasarımı ile tıkanma riski olmaksızın, sıvının serbestçe ve sürekli olarak akması sağlanıp, bir pankreas enflamasyonu olan kolanjik vakalarının görülmesi en aza indirir.→Tıkanma Riskini en aza indirir.

→Sıvıyı kanatlı uçları arasında kanalize eder.

→Yumuşak, ayrılabilir sabitleyici flanşlar içerir.

→Çoklu boyut seçenekleri bulunur